เล่นsbobet เสีย มีคืน

PROMOTION : เสียมาก จ่ายน้อย

proall3

โปรโมชั่น มอบส่วนลด ให้แก่ผู้มียอดสะสมเสียสูงที่สุดของเดือน 3 อันดับแรกของแต่ละ Member นั้นๆ
เงือนไข
  • โปรโมชั่นนี้จะคำนวนยอดเสียตลอดทั้งเดือนว่าใครมียอดเสียสูงที่สุดในแต่ละอันดับ
  • เครดิตจะคิดเติมให้ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
  • โดยเงินจะถูกโอนเข้าเป็นเครดิตใน user ของท่านเท่านั้น ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ทันทีต้องมียอด turn over 3 เท่า ของเครคิดที่เราคืนให้
  • การคิดยอดเสียของ ของ sbobet เป็นที่สิ้นสุด
  • จ่ายสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 user