ค่าคอมsbo X5

คอมมิชชั่น ทวีคูณ
ท่านสมาชิกเมื่อเมื่ออยู่ในลำดับขั้น Member ไหนแล้ว ทาง Thai-sbobet.com จะคิดคอมมิชชั่นให้โดยอัตโนมัติ
เงือนไข
ค่าคอมมิชชั่นคิดให้เป็นรายเดือน แต่ ไม่เกินทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ยอดสะสม turn over ถือเอาการคิดของ thai-sbobet เป็นที่สิ้นสุด
สำหรับสมาชิก Gold Member และ Platinum Member จะได้รับค่าคอมฯ X 3.5 และ X 5 จ่ายสูงสุดที่ 200,000 บาทต่อคน / ต่อuser / ต่อเดือนเท่านั้น
** ส่วนที่เกิน 2แสนบาท จะคิดในอัตรา X3 แต่ไม่เกิน 5 แสน (รวมยอดสุทธิ2แสนบาทแรกด้วย) และส่วนที่เกิน 5 แสนบาท คิดในอัตราของ sbobet

 

proall1