Turnover แลกของรางวัล ฟรี!!

PROMOTION : สะสม turn over แลกของรางวัลฟรี 

 

เงือนไข
  • อัตราแลก : Turn Over 10,000 = 125 zeny
  • turn over สะสม จะสะสมให้เป็นให้เป็นเดือนต่อเดือนเท่านั้น การจัดส่งคะแนนเพื่อแลกสินค้า จะส่งให้ที่ SMS
  • การจัดส่งคะแนนเพื่อแลกสินค้า จะส่งให้ที่ SMS ในเบอร์มือถือที่ท่านสมัครสมาชิกไว้กับทาง thai-sbobet เท่านั้น ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
  • การแลกของรางวัลเพื่อรับสินค้า ท่านสมาชิกสามารถเลือกได้ที่ Zenymall.com
  • ท่านที่ต้องการแลกสินค้า ครั้งแรกท่านต้องสมัครสมาชิก Zenymall.com ในหน้าเว็บของเรา อ่านวิธีสมัครเพิ่มเติม
  • คะแนนนี้ ไม่มีหมดอายุ สะสมได้ตลอดชีพ